ภาพกิจกรรม

กิจกรรม “พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีผลการพัฒนายอดเยี่ยม (High Performance)

” พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปรกอบการที่มีผลการพัฒนายอดเยี่ยม (High Performance) กิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น สู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ ประจำปี 2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” รวมรูปถ่ายวันมอบเกียรติบัตร

กิจกรรม “สร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาดูงานร้านค้าต้นแบบ” ณ ตั้งงี่สุ่น ซูเปอร์สโตร์ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566

กิจกรรม “สร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาดูงานร้านค้าต้นแบบ” ณ ตั้งงี่สุ่น ซูเปอร์สโตร์ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ……………กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ ปี 2566 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม “สร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้” และ “ศึกษาดูงานร้านค้าต้นแบบ” ณ ตั้งงี่สุ่น ซูเปอร์สโตร์ จังหวัดอุดรธานี …

กิจกรรม “สร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาดูงานร้านค้าต้นแบบ” ณ ตั้งงี่สุ่น ซูเปอร์สโตร์ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 Read More »

การเปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” ปี 2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การเปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” ปี 2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ………….กิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบประจำปี 2566 ณ ห้อง Studio กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 .กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” ปี 2566 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานในพิธี …

การเปิดกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ” ปี 2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Read More »

Scroll to Top