รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https://localmoderntradedbd.biz/

รับสมัครผู้เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น สู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ

กิจกรรมศึกษาดูงาน

กิจกรรมศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานสร้างเครือข่าย ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ตั้งงี่สุ่น จังหวัด อุดรธานี

Scroll to Top