หลักสูตร 05 : การบริหารบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

รายละเอียดเนื้อหา

เรียนรู้วิธีการบริหารบัญชีการเงิน อาทิ

  • ตัวชี้วัดสุขภาพที่สำคัญสำหรับธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
  • เทคนิคการสร้างรายรับให้เร็วกว่ารายจ่าย
  • เรื่องของบัญชี มีดีไหม? จะทำให้ร้านต้องเสียภาษีบานปลายหรือไม่ ?
  • เรียนรู้พื้นฐานการทำบัญชีมาตรฐาน 3 เล่มที่สำคัญในการนำพาร้านค้าสู่ความยั่งยืน

  รายละเอียดการเรียน

  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
  เวลา : 13.00 – 16.00 น. (3 ชม.)
  รูปแบบการเรียน : Online

  รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ

  ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐกุล
  โค้ช ผู้เชี่ยวชาญ และเทรนนิ่งด้านบัญชีการเงินให้แก่องค์กรภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการ และธุรกิจต่าง ๆ อาทิ ด้านบัญชีการเงิน และการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสังคม (Social Return on Investment)

  Scroll to Top