หลักสูตร 04 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่

รายละเอียดเนื้อหา

เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยเพิ่มยอดให้ขายมากขึ้น อาทิ

  • วิธีการขายสินค้าได้ตลอด 7 วัน 24 ชม.
  • เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นการพฤติกรรมจับจ่ายใช้สอย การจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างแม่นยำ
  • เรียนรู้เทคนิควิธีการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลได้อย่างไร
  • นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นผู้ช่วยในการขายสินค้าหรือบริการ อาทิ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เทคโนโลยี IoT หรือแม้กระทั่งดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ จะช่วยเป็นภูมิต้านทานที่แข็งแรงให้แก่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสามารถแข่งขันอย่างมีแต้มต่อได้

รายละเอียดการเรียน

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
เวลา : 13.00 – 16.00 น. (3 ชม.)
รูปแบบการเรียน : Online

รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ

อ.เสถียรพงษ์ ธรรมสอน และคณะ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ การสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร ช่องทางจัดจำหน่าย ค้าปลีก แบรนด์ การตลาด การตลาดประสบการณ์ และการออกแบบบริการ การใช้งานระบบไอที การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทด้านการขาย และ ผู้บริหารการตลาด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Scroll to Top