หลักสูตร 03 : สาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสมัยใหม่

รายละเอียดเนื้อหา

ภาคต่อจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อนี้ จะสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือด้านการตลาดประสาทวิทยา (Neuromarketing) ที่จะมาเป็นผู้ช่วยให้กับร้านค้าส่งค้าปลีก รวมทั้งกรณีศึกษาตัวอย่างต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้เห็นผลลัพธ์จากการใช้งานจริง

รายละเอียดการเรียน

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
เวลา : 9.00 – 12.00 น. (3 ชม.)
รูปแบบการเรียน : Online

รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ

ศ.ดร.นิตยา วงศ์ธาดา
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศาสตร์ด้านประสาทวิทยา หรือ Neuroscience Marketing ที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อเจาะลึกพฤติกรรมและอ่านความคิดจากสมองของผู้บริโภคโดยตรงที่ลึกซึ้งและมีความถูกต้องแม่นยำกว่าการตลาดแบบเดิม ๆ 

Scroll to Top