หลักสูตร 02 : เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสมัยใหม่ ในยุค BANI World

รายละเอียดเนื้อหา

ในยุคของ BANI World หรือ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก จึงทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยากที่จะคาดเดา จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เครื่องมือสมัยใหม่ ด้านการตลาดประสาทวิทยา (Neuromarketing) ที่จะมาเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ความสลับซับซ้อนของลูกค้าที่ใช้บริการในร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่

รายละเอียดการเรียน

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
เวลา : 13.00 – 16.00 น. (3 ชม.)
รูปแบบการเรียน : Hybrid (Onsite + Online)

รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ

ศ.ดร.นิตยา วงศ์ธาดา
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศาสตร์ด้านประสาทวิทยา หรือ Neuroscience Marketing ที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อเจาะลึกพฤติกรรมและอ่านความคิดจากสมองของผู้บริโภคโดยตรงที่ลึกซึ้งและมีความถูกต้องแม่นยำกว่าการตลาดแบบเดิม ๆ 

Scroll to Top