หลักสูตร 01 : กลยุทธ์การตลาดธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสู่ความยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหา

พลิกโฉม CSR จากคอนเซ็ปต์ “พี่นี้มีแต่ให้” สู่การสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้าหลัก ในชุมชน หรือ CSV ด้วยการเสนอความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นของแต่ละชุมชน ด้วยการสร้างแบรนด์ร้านค้าให้แข็งแกร่งและยั่งยืนไปพร้อมกับเศรษฐกิจของชุมชน

รายละเอียดการเรียน

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
เวลา : 9.00 – 12.00 น. (3 ชม.)
รูปแบบการเรียน : Hybrid (Onsite + Online)

รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ

คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข
ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตลาดและนวัตกรรมที่คร่ำหวอดในวงการการตลาดอย่างยาวนาน อาทิ Branding, Storytelling, Business Plan, Corporate Social Responsibility (CSR), Creating Shared Value (CSV), Customer Journey, Customer Relationship Management (CRM) และแนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (Sustainability)

Scroll to Top