แนะนำสำหรับคุณ

หลักสูตร 06

หลักสูตร 06 : การบริหารสินค้าคงคลังและ โลจิสติกส์ค้าส่งค้าปลีก รายละเอียดเนื้อหา เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์ค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ อาทิ รายละเอียดการเรียน วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา : 13.00 – 16.00 น. (3 ชม.) รูปแบบการเรียน : Online ผ่านโปรแกรม ZOOM รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ ดร.มณิสรา บารมีชัย และคณะการออกแบบและการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ การวางแผนการผลิต …

หลักสูตร 06 Read More »

หลักสูตร 05

หลักสูตร 05 : การบริหารบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจค้าส่งค้าปลีก รายละเอียดเนื้อหา เรียนรู้วิธีการบริหารบัญชีการเงิน อาทิ รายละเอียดการเรียน วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา : 13.00 – 16.00 น. (3 ชม.) รูปแบบการเรียน : Online รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐกุลโค้ช ผู้เชี่ยวชาญ และเทรนนิ่งด้านบัญชีการเงินให้แก่องค์กรภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการ และธุรกิจต่าง …

หลักสูตร 05 Read More »

หลักสูตร 04

หลักสูตร 04 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ รายละเอียดเนื้อหา เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยเพิ่มยอดให้ขายมากขึ้น อาทิ รายละเอียดการเรียน วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566เวลา : 13.00 – 16.00 น. (3 ชม.)รูปแบบการเรียน : Online รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ อ.เสถียรพงษ์ ธรรมสอน และคณะที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ การสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร ช่องทางจัดจำหน่าย ค้าปลีก …

หลักสูตร 04 Read More »

หลักสูตร 03

หลักสูตร 03 : สาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสมัยใหม่ รายละเอียดเนื้อหา ภาคต่อจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อนี้ จะสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือด้านการตลาดประสาทวิทยา (Neuromarketing) ที่จะมาเป็นผู้ช่วยให้กับร้านค้าส่งค้าปลีก รวมทั้งกรณีศึกษาตัวอย่างต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้เห็นผลลัพธ์จากการใช้งานจริง รายละเอียดการเรียน วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา : 9.00 – 12.00 น. (3 ชม.) รูปแบบการเรียน : Online รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ …

หลักสูตร 03 Read More »

หลักสูตร 02

หลักสูตร 02 : เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสมัยใหม่ ในยุค BANI World รายละเอียดเนื้อหา ในยุคของ BANI World หรือ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก จึงทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยากที่จะคาดเดา จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เครื่องมือสมัยใหม่ ด้านการตลาดประสาทวิทยา (Neuromarketing) ที่จะมาเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ความสลับซับซ้อนของลูกค้าที่ใช้บริการในร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ รายละเอียดการเรียน วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา : 13.00 – 16.00 น. (3 …

หลักสูตร 02 Read More »

Scroll to Top